Projekt wygrał w konkursie zorganizowanym

przez firmę Womax.

WOMAX

Projekt powstał na zlecenie nowopowstałej sieci delikatesów mięsnych.

MEAT

& DELI