Projekt wygrał w konkursie zorganizowanym

przez firmę Womax.

WOMAX

Projekt powstał w celu odświeżenia wizerunku dla firmy Smarts BPO.

SMARTS

BPO